Dịch Vụ Chỉnh Sửa Đàn

Chỉnh máy - Chỉnh dây - Chỉnh âm (Regulating- Tuning - Voicing)

LIÊN HỆ KỸ SƯ CHỈNH DÂY

Mr.Seiichi Anzai và các chuyên viên kỹ thuật chỉnh dây Mr.Hùng, Mr.Khôi - được đào tạo trực tiếp bởi Mr.Seiichi Anzai.
Hotline: 0903.815751

Liên Kết

Dịch Vụ Chỉnh Sửa Đàn