Triết lý kinh doanh

Triết lý kinh doanh

 • Tôn trọng khách hàng.
 • Trách nhiệm với khách hàng qua hành động.
 • Cung cấp kiến thức chính xác về sản phẩm; cung cấp những sản phẩm tốt và hoàn thiện nhất.
 • Chất lượng thực, giá trị thực, con người thực làm nên sản phẩm thực.
 • Góp sức phát triển nền văn hoá tinh thần Việt Nam.

 

Giá trị cốt lõi

 • Khách hàng luôn là nguồn cảm hứng phấn đấu.
 • Không ngừng đổi mới, trau dồi kiến thức.
 • Tôn trọng, trung thực, tin tưởng, chia sẻ lẫn nhau.
 • Trách nhiệm với công việc, với chất lượng và hiệu quả công việc.
 • Môi trường làm việc chuyên nghiệp.
 • Luôn vươn lên những khát vọng cao đẹp.

 

Mục tiêu

 • Phát triển văn thể mỹ trong con người, đưa cộng đồng Việt Nam đạt ngang đến tầm văn hoá thế giới.

 

Hoài bão

 • Liên tục phấn đấu trở thành một công ty phát triển văn hoá tinh thần (văn hoá Piano) có uy tín chất lượng quốc tế.

 

Sứ mệnh

 • Góp phần nâng cao đời sống văn hoá tinh thần (văn hoá đàn dương cầm) lên một tầm nhận thức mới.

 

Liên Kết

Dịch Vụ Chỉnh Sửa Đàn